دانلود شیوه نامه ی درس پژوهی

دانلود نمونه طرح درس

+ نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |


مشاهده ی انیمیشن چرخه ی آب 1

مشاهده ی انیمیشن چرخه ی آب 2

مشاهده ی انیمیشن چرخه ی آب 3

+ نوشته شده در یکشنبه سوم آذر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

  

                                                         

دانلود پاور مربوط به سئوال دوم صفحه ی 54 کتاب ریاضی سوم                  

کتاب الکترونیکی ریاضی سوم ابتدایی 92

راهبرد های حلّ مسئله  دانلود

راهنمای تدریس ریاضی سوم ابتدایی  92 (پیش نویس)  دانلود

کتاب الکترونیکی راهنمای تدریس معلّم مطالعات اجتماعی سوم ابتدایی 92   دانلود

کتاب الکترونیکی راهنمای تدریس معلّم علوم تجربی سوم ابتدایی 92    دانلود

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم آبان 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه سوم آبان 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیست و هشتم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه ی مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |

دانلود در ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم مهر 1392ساعت توسط محمد علی ایوبی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه دهم اردیبهشت 1391ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه بیستم فروردین 1391ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه پنجم اسفند 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه دهم بهمن 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه یکم دی 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه سی ام آذر 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه پانزدهم آبان 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه چهارم مهر 1390ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه دهم آذر 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه هشتم آذر 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در جمعه چهاردهم آبان 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه نهم آبان 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه دوم آبان 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه نوزدهم مهر 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه هفدهم مهر 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه هفتم مهر 1389ساعت توسط محمد علی ایوبی |